Velkommen til Hana IL

streetfootballhost

Når din sønn eller datter ønsker å begynne å spille fotball eller håndball, kanskje kombinere å være med begge steder? Dukker det som regel opp mange spørsmål, mange av svarene skal en finne på klubbens nettside, så sett av litt tid for å lese info og bruk klubbens nettside. Vi er veldig glade for at…

Read More

Kampregler – Korona

NFFRogalandAugust

I forbindelse med at deler av bredde fotballen åpner, følger det med et sett med regler fra forbundet som vi er pliktet å følge. Det aller meste ligger som et ansvar på arrangørklubb/hjemmelag. Det er ekstremt viktig at alle som har en rolle i forbindelse med avvikling av kamper i barne- og ungdoms fotballen leser…

Read More