Engasjert Sportslig Leder i 100% stilling søkes

Sportslig Leder i 100% stilling
Stillingsbeskrivelse
Hana Idrettslag ble opprettet i 1976 og holder til på Hana i Sandnes kommune i Rogaland. Hana IL har både fotball og håndball som tilbud for barn og unge, og har i dag i overkant av 550 klubbmedlemmer.
Hovedmålet for Hana Idrettslag er å tilby et godt og inkluderende idrettsmiljø og et sportslig tilbud til barn, unge og voksne for å nå vårt motto; Stedet for alle.
Sportslig Leder er selve limet i klubben, og du vil få oppgaven med å planlegge, støtte og følge opp klubbens mange lag, i nær dialog med daglig leder og det øvrige sportsapparatet.
Stillingen er både en administrativ jobb og på feltet som vil kreve tilstedeværelse rundt de ulike aktivitetene, også på kveldstid. Sportslig Leder organiserer, koordinerer og leder det sportslige utviklingsarbeidet i klubben og sørger for en rød tråd fra barneavdelinger til senior -lagene gjennom oppstartsmøter, lags- og foreldremøter og ledelse av Akademiet, i tråd med klubbens til enhver tid gjeldende sportsplan.
Sportslig Leder er også personen som håndterer utstyr og materiell i klubben, sørger for å tilrettelegge for nødvendige kurs og opplæring, bistår med å rekruttere trenere, lagledere og dommere, lager hospiteringsplaner og holder i annen nødvendig spillerlogistikk. Av andre administrative oppgaver vil vedlikehold og ajourføring i ulike datasystemer stå sentralt, herunder banefordeling og idrett rapporteringssystemer.
Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
Idrettsfaglig utdannelse og erfaring og/eller erfaring fra administrasjon/ledelse.
Grasrottrenerkurs (kan erstattes ved erfaring fra FFO eller liknende tilbud)
Evne til å skape gode relasjoner og tillitt.
Utadvendt og glad i å forholde seg til mange mennesker.
Ryddig, strukturert og tydelig.
Gode skriftlige og muntlige norsk kunnskaper
Lønn etter avtale.
Har du generelle spørsmål til stillingen kontakter du daglig leder Kyle Farningham (dagligleder@hana-il.no) For utdypende spørsmål om stillingen kontaktes styreleder Ole Morten Løge (920 87 028) eller (olemorten@lyse.net)
En kort søknad med CV og andre relevante vedlegg sendes til dagligleder@hana-il.no innen 22. oktober 2021