Tilrettelagt

Tilrettelagt Avdeling er et inkluderende og engasjerende tilbud for personer som ønsker å delta i sport og fritidsaktiviteter, uavhengig av ferdighetsnivå eller eventuelle utfordringer. Vi har ukentlige treninger på Øygard kunstgress, som finner sted hver uke fra kl. 18:30 til 20:00. Dette gir deltakerne muligheten til å lære, utvikle ferdigheter og ha det gøy i et trygt og støttende miljø.

Treningene er nøye planlagt og ledet av erfarne trenere som tilpasser aktivitetene for å imøtekomme hver enkelt deltakers behov og evner. Målet er å fremme både fysisk og sosial utvikling, samt å bygge selvtillit og samarbeidsevner blant deltakerne.

Etter hver treningsøkt samles vi på klubbhuset for en uformell kaffepause og en hyggelig prat. Dette gir deltakerne muligheten til å sosialisere seg, knytte bånd og dele opplevelser med hverandre. Kaffepausen er en viktig del av den sosiale opplevelsen og bidrar til å styrke samhørigheten og vennskapet mellom deltakerne.

Tilrettelagt Avdeling ønsker å skape et inkluderende miljø der alle kan