Klubbhåndbok og vedtekter

Visjon (utdrag)

«Klubben skal være en breddeklubb med et A-lag som gir talentene noe å strekke seg etter. Klubben skal gi et attraktivt tilbud til barn, ungdom og voksne og det sportslige tilbudet skal være slik at alle spillere vil oppleve utfordring og mestring. Klubben skal være en synlig aktør i nærmiljøet.»