Styret innkaller til årsmøte i Hana IL som avholdes torsdag 29. april 2021 kl.18 på ZOOM

Smittevernstiltakene tilsier at vi ikke kan ha fysisk oppmøte vil årsmøtet avholdes digitalt. Vi ønsker dermed allerede nå å ha en påmelding for å vite hvor mange som ønsker å delta og for å ha muligheten til å sende ut link/info pr e-post.

Påmelding følg link: Årsmøte i Hana IL 2020

Ellers kan en lese budsjett for året 2021 og hvordan økonomien ble i 2021.

De som ble rammet hardest i 2020, var alle barn og ungdom som ikke fikk glede av å delta på sin første turnering, sommerturneringer som Lyngdal Cup og Dana Cup. En må ikke glemme alle seniorspillerne som kun har gjennomført treninger uten nærkontakt og siste spilte seriekamp, må en helt tilbake til 2019.

Årsberetning 2020

HANA IDRETTSLAG godkjent lov per 11 april 2016 etter vedtak på årsmøltet 9 mars 2016

Organisasjonsplan

Saksliste til årsmøte 2020

Foreløpig regnskap 2020 pdf versjon

Budsjett 2021 pdf versjo