Hana IL tildelt penger fra SR Bank Sparebankstiftelsen