Velkommen til Hana IL

Når din sønn eller datter ønsker å begynne å spille fotball eller håndball, kanskje kombinere å være med begge steder? Dukker det som regel opp mange spørsmål, mange av svarene skal en finne på klubbens nettside, så sett av litt tid for å lese info og bruk klubbens nettside.

Vi er veldig glade for at du ønsker at dine barn skal delta på aktiviteter hos oss i Hana IL! Hovedtyngden av medlemmene våre er barn og ungdom mellom 6 og 16 år, og vi er veldig opptatt av å gi disse en godt, trygt og spennende tilbud. Vi forsøker hele tiden å gjøre innsatsen vår enda bedre og å tilpasse den til nye behov og forhold.

Praktisk informasjon for spillerne: Her kan en finne treningstider, hvilken bane osv. kontigent osv.

Dugnad og annen innsats – hva kreves av foreldrene?

Hva betyr det for deg for forelder når ungen din begynner på fotball eller håndball? Får du se mer eller mindre til knotten? Både ja og nei. Ungene blir dratt inn i et stort miljø som de fleste opplever som trygt og godt, og de vil etterhvert bli godt selvstendige og kunne delta både på treninger og kamper noenlunde selv. De første årene (6 – 8 år) må det imidlertid påregnes stor grad av oppfølging fra foreldrenes side.

Spesielt det første året er det viktig at minst en foreldre eller annen person som spilleren kjenner godt er til stede eller innenfor rekkevidde når vi har trening og arrangementer. Dette for å hjelpe til med praktiske problemer, og i forhold til eventuelle mindre skader eller hendelser. Det er fort gjort å få en uheldig ball i ansiktet eller å få seg en smell i nærkamp med de andre. Det er veldig veldig sjelden at vi opplever alvorlige skader. Skulle det oppstå noe slikt så får dette selvsagt all oppmerksomhet og god og kvalifisert oppfølging, men vi har ikke kapasitet til å følge opp alle de 500 barna våre kontinuerlig for mer personlig komfort. Da er vi avhengig av dere foreldre som støtteapparat. Heldigvis ser jo også alle foreldre verdien og den gode underholdningen i å følge opp barna sine i idretten, så det er lett å få forståelse for dette.

Av andre tjenester så må foreldrene også regne med å bidra på noen dugnader i løpet av året. Vi trenger innsats både fysisk i forbindelse med klargjøring og vedlikehold av anlegget og i forbindelse med arrangementer som A-lagskamper og turneringer. Vi trenger også noe økonomisk hjelp ut over medlemskontingenten.  Det vil derfor bli aktuelt med obligatorisk «salgsdugnad» (lodd eller tilsvarende) en eller to ganger i løpet av året. Loddene/salgsobjekt kan selvsagt gjerne selges til slekt, venner, kollegaer og naboer!

Dere blir kalt inn til eventuelt dugnadsarbeid via dugnadsansvarlig på respektive lag, eventuelt via lagleder for salgsdugnader.

Ellers har Hana IL akademi, for dem som ønsker tettere oppfølgning og utvikle seg både som menneske og fotballspiller, les mer om dette under linken Akademiet.

Vil du bli trener, lagleder eller dugnadskontakt?

Vi har ALLTID behov for nye medarbeidere for å få avviklet aktivitetene våre. Er dette interessant for deg? Vi kan neppe tilby økonomisk gevinst, men til gjengjeld får du ubetalelig kvalitetstid sammen med egne og andres barn, en kjempegod anledning til å bli kjent i nærmiljøet, god anledning til å jobbe med interessant sportsarbeid og du risikerer til og med å få litt frisk luft og mosjon selv!

På klubbens nettside finner du mer omkring forventinger, du som trener eller leder har forventninger om klubben, klubben har enkelte forventninger omkring det å ha ansvaret rundt det å være trener eller lagleder. Her er det selvfølgelig mulig å komme med innspill, klubben ønsker alltid å utvikle seg.

Takk for at du tok deg tid å lese denne infoen!