Ny dato for årsmøte i Hana IL

Situasjonen rundt Covid-19 forandres nesten daglig og klubben velger å følge de nasjonale tiltakene, dermed blir ny dato torsdag 29. april klokka 18.00 på klubbhuset til Hana IL.

Styret beklager utsettelsen, vi ønsker å avholde våre arrangement i trygge og forsvarlige rammer. Dato en er endelig og vil om nødvendig blir arrangert på Teams/Zoom.

Med vennlig hilsen

Styret i Hana IL

Ellers jobber valgkomiteen på spreng med å finne en kandidat til hovedstyret, dette gjelder vervet som håndballeder.

Det er vervet som håndballeder som vi ikke har lykkes å få på plass. Vi må be alle medlemmer, familie og venner av idrettslaget til å tenke gjennom om de kunne tenke seg å gjøre en innsats, eller om de har kandidater de ønsker å foreslå. Styret i Hana er god drevet og besitter god kompetanse slik at den aktuelle kandidaten vil få god støtte og bli loset gjennom rollen. Nødvendig opplæring vil bli gitt. Håndballederens rolle er hovedsakelig å koordinere aktiviteter innad i avdelingen og være bindeleddet mellom klubb/krets og medlemmene.

Vi mangler også 1 frivillig revisor. I hovedstyret har vi et medlem som er økonomiansvarlig i tillegg til at klubben har ansatte som fører regnskapet og utarbeider økonomiske rapporter som legges frem. Det avholdes årlig ca 3 møter mellom de to frivillige revisorene, økonomiansvarlig og ansatt. Kandidaten må ha økonomisk forståelse, men det er ikke krav om revisorutdannelse.

Meld inn mulig kandidater til Tone S. Fredsvik: tone.fredsvik@lyse.net