Kampregler – Korona

I forbindelse med at deler av bredde fotballen åpner, følger det med et sett med regler fra forbundet som vi er pliktet å følge. Det aller meste ligger som et ansvar på arrangørklubb/hjemmelag.

Det er ekstremt viktig at alle som har en rolle i forbindelse med avvikling av kamper i barne- og ungdoms fotballen leser igjennom hele denne informasjonssiden og setter seg godt inn i de ulike elementene. De som naturlig har en rolle er alle spillere, trenere, lagledere og foreldre/publikum.

Motstander lag / Gjester

Hana IL vil til enhver tid forsøke å være så trofast som overhodet mulig til retningslinjene fra Norges Fotballforbund og helsemyndighetene.

Et av kravene fra forbundet er at vertskapet skal samle inn lister fra gjestende lag på navn på spillere, trenere og publikum som besøker anlegget vårt.
På grunn av strenge personvernregler ønsker ikke Hana IL å gjennomføre dette, men deligerer dette ansvaret til gjestende lag.

Det betyr at alle lag som skal skal spille kamper på anlegget til Hana IL selv må føre lister på alle spillere, trenere, lagledere, foreldre og andre publikummere.
Dersom det skulle oppstå en smittesituasjon hvor Hana IL blir bedt om å levere besøkslister vil vi ta kontakt med gjestende lag og be om disse listene.
I følge kravene skal gjestende lag oppbevare navnelister i 10 dager fra kamptidspunktet.

Nedenfor følger egne punkt og retningslinjer for hver enkelt rolle.
Mye av dette er rettet til våre egne lag og støtteapparat, men vi oppfordrer alle gjestende lag til å lese hele innholdet og ta del i den informasjonen som er relevant for dere.

For spørsmål rundt Hana IL»s håndtering av korona situasjonen, ta kontakt via epost: kurt.jonassen@gmail.com

Kamptropp

Det finnes begrensninger for hvor mange som totalt kan oppholde seg på anlegget.
For å kunne sikre at vi ikke overstiger dette kan hvert lag stille med et maksimalt antall spillere i kamptroppen.
– 5er fotball – Max 7 spillere
– 7er fotball – Max 10 spillere
– 9er fotball – Max 12 spillere

Trenere / lagledere

 • Lag som spiller 3/5/7/9er fotball kan stille med maks 2 trenere/lagledere (på grunn av totalt antall på banen) Øvrige må oppholde seg i publikums område.
  På 11er er det ingen begrensning på antall trenere.
 • Alle kamper skal være registrert som et arrangement på Spond.
 • Hele kamptroppen skal være registrert som deltagende på arrangementet.
 • Alle kamper skal ha en dedikert kampvert.
 • I beskrivelsen på Spond arrangementet skal det stå tydelig hvem som er trenere og hvem som er kampvert.
 • Eget publikum utover spillernes foresatte skal også oppgis som kommentar på arrangementet. Dette inkluderer søsken, besteforeldre eller andre.
 • Ved bortekamper skal også lagleder ha kontroll på alle som tilhører vår tropp. Dette innebærer navn på spillere, trenere, lagledere og publikum. Dette skal være registrert i Spond arrangementet.
 • Foreldre / Publikum

 • Alle tilskuere utover spillernes foresatte skal være registrert på forhånd.
  For alle lag i Hana IL innebærer det at samtlige navn skal være registrert hos lagledelsen.
  For gjestende lag skal dette være registrert hos gjestende lags lagledelse.
 • På alle baner vil det være definert et eget publikums område utenfor banen og det skal til enhver tid være minst to meter mellom publikum og banen/spilleflaten
 • Publikum kan kun stå i det avgrensede publikums området. Husk 1-metersregelen til hverandre.
 • Spillere

 • Hvis du ikke føler deg i form, så skal du heller ikke møte til kamp. Gi beskjed til trener/lagleder så snart som mulig.
 • Du kan kun møte til kamp dersom du er påmeldt kamparrangementet i Spond.
 • Husk 1-metersregelen når du er innbytter / ikke i spill
 • Spillere kan oppholde seg enten på banen eller i innbytter sonen. Spillere kan ikke oppholde seg i publikums området.

 

Dommer

 • Hovedansvaret for at vi følger korona reglene ligger hos trenere og lagledere (kampvert), men som dommer er det veldig fint om du hjelper til og følger med.
  Ser du noe som ikke er riktig, for eksempel at spillere går til publikums område, at publikum ikke holder 1-metersregelen eller noe annet så gi beskjed til de det gjelder, eventuelt til Hana IL sine trener/lagleder.

Kiosk / Garderober / Fasiliteter

 • Kiosken vil være åpen flere dager i uken.
  Husk 1-meters avstand til personalet i kiosken samt andre kunder.
  Vi selger kaffe, drikke, is og godteri, men vil under omstendighetene ikke selge noe uemballert (kake/pølse)
 • Spillere, trenere eller støtteapparat for øyeblikket, ikke har mulighet til å bruke garderober eller toalett.