Hana IL på besøk i bydelen

Hana IL har vært på besøk på barnehagene i Hana bydel. Målet med disse besøkene er å etablere og holde god dialog med hverandre fremover for å sikre at barna i Hana bydel får best mulighet til å drive en aktiv livsstil og introdusere dem til organisert idrett.

Idretten er en viktig arena for veldig mange barn og unge. Det er en viktig sosialiseringsarena og læringsarena, så vel som en arena hvor barn og unge utvikler seg både fysisk, psykisk og mentalt. Idrett skaper tilhørighet, fellesskapsfølelse og livslange vennskapsbånd. Alle bør få oppleve idrettsglede.

Hana IL leverte en sportsbag med noen baller til hver barnehage – på bildet er Linda Dysjaland, Styrer på Espira Taremareby Barnehage med Kyle Farningham, Daglig Leder på Hana IL.