Årsmøte i Hana Idrettslag 2023

Til medlemmene i Hana Idrettslag

Innkalling til årsmøte i Hana Idrettslag 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Hana Idrettslag.

Årsmøtet avholdes tirsdag 5. mars 2024 kl.1800 på Hana IL klubbhus, Frøyerveien 16, 4328, Sandnes.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 20. februar 2024 (kl.23:55) til Hana IL, Frøyerveien 16, 4328, Sandnes eller dagligleder@hana-il.no.

Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på SPOND og www.hana-il.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hana Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hana Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Hana ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Daglig Leder kontaktes på 986 902 88 eller dagligleder@hana-il.no

Påmelding til årsmøte: Årsmøte 2023

Frist for påmelding er: mandag 4. mars 2024 (kl.23:55)

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret