Hana IL søker trenere til fotball avdelingen

Hana IL

Mindre engasjement

Trenere til barn og ungdomsavdelinger

En trener skal være et godt forbilde og en motivator for spillerne.
Jobbene kan passe for både voksne og ungdom. Du må være et trygt og godt forbilde for spillerne

Overordnede oppgaver:
– Planlegge og lede treninger
– Planlegge og lede kamper
– Spillersamtaler med utviklingsmål
– Delta i klubbens trenerforum/coaching clinics

Hvem er du:
– Du er en person som evner å se hele mennesket
– Du er pålitelig og punktlig
– Du samarbeider godt med andre
– Kommuniserer godt og er pedagogisk

Hva kan vi tilby:
– Kompetent trener/lagleder team
– Trenerkurs og annen relevant kompetanseheving
– Trenerforum og coaching clinics
– God veiledning fra dyktige trenere i klubben
– Klubbtøy og utstyr
– Lønn etter avtale

Ta kontakt med Fotball Leder Anders Johnsen: tlf.: 901 46 851 eller e-post: andydt@online.no