NHF – Informasjon om kampaktivitet i Region SørVest (10.11.2020)

Informasjon om kampaktivitet i Region SørVest

Torsdag 05.11.20, vedtok Norges håndballforbund å fryse all kampaktivitet for breddehåndballen fra 6.11 til og med tirsdag 10.11.

Norges håndballforbund ønsker å være tydelige på at vi, sammen med klubbene våre, skal vise nødvendig ansvarlighet i denne svært krevende situasjonen. Samtidig er det viktig å balansere dette med å opprettholde grunnleggende håndballaktivitet for barn og
unge innenfor myndighetens retningslinjer.

Vi ser at det er lokale forskjeller i både smitteutbrudd og smittevernstiltak i de ulike kommunene. Klubbene må selv sette seg inn i de lokale restriksjonene i sin kommune, og vurdere hva de føler seg trygge på å gjennomføre. Dersom andre lag ikke ønsker å delta på et arrangement, etter vurderinger gjort i samarbeid med klubbleder, skal arrangøren informeres i tillegg NHF Region SørVest.

Regjeringen la den 5. november frem nye nasjonale smittevernstiltak med en grense på 50 personer (spillere, trenere og publikum) på innendørs arrangement. Funksjonærer kommer i tillegg. Region SørVest ønsker å holde mest mulig kampaktivitet i gang og har derfor gjort noen tiltak for at vi kan holde oss innenfor de gjeldende smittevernreglene. Mange er bekymret for situasjonen vi er i, noe som er veldig forståelig. Vi må likevel ha tillit til at de lokale og sentrale helsemyndighetene gjør de nødvendige vurderinger når det gjelder gjennomføring av aktivitet.

Fysisk aktivitet er viktig for barn og unge. Det er også årsaken til at myndigheten har gitt oss en dispensasjon fra 1-meters regelen. På lik linje med at vi har et ansvar for å følge de til enhver tid gjeldende smittevernreglene, har vi også et ansvar for å gjennomføre den aktiviteten vi er satt til å gjøre.

Følgende vil gjelde for perioden frem til og med 29.november:

Intersport 4’er håndball 6, 7 og 8 år
– Intersport 4’er håndball avlyses t.o.m. 29.11 på bakgrunn av nasjonale smittevernstiltak om en begrensning på 50 personer på arrangement.

Aktivitetsserie Jenter/Gutter 9 år
– Aktivitetsserien for 9-åringene avlyses t.o.m. 29.11 på bakgrunn av nasjonale smittevernstiltak om en begrensning på 50 personer på arrangement.

Aktivitetsserien Jenter/Gutter 10 år og Jenter/Gutter 11 år
– Vi ønsker å holde kampaktiviteten i gang i disse klassene. For å imøtekomme smittevernstiltakene reduseres det fra 2 til 1 kamp per lag per
arrangement i Aktivitetsserien for 10- og 11-åringene.
– Vi setter av 60 minutter til hver kamp, slik at de nødvendige smittevernstiltak skal kunne overholdes. I oddetallspuljer spiller hjemmelaget 2 kamper for at kampoppsettet skal gå opp.
– Nytt kampoppsett for førstkommende helg vil bli offentliggjort innen onsdag 11.11. Nytt kampoppsett for de to påfølgende helgene vil bli offentliggjort fortløpende. 12-årklassen til Juniorserien
– Kampene i 12-årsklassen til Juniorserien følger nasjonale føringer og har per dags dato ingen begrensning på kampavvikling. Disse kampene går derfor som normalt.
Dersom kamper må avlyses på grunn av koronarelaterte årsaker, kan kampene omberammes kostnadsfritt. Lagene blir da enige om nytt kamptidspunkt og søker omberamming i TurneringsAdmin på vanlig måte. Årsaken til omberammingen må presiseres i kommentarfeltet.

Lag som skal spille kamper i Regionserien på tvers av fylkesgrensene
– Klubber som har lag som skal spille kamper på tvers av fylkesgrensene, vil motta e-post med nærmere informasjon.

Kamper i 12-årsklassen – Juniorserien som ble utsatt i tidsperioden 06.11-10.11
Vi ber lagene bli enige om nytt kamptidspunkt for de kampene som ble utsatt i perioden 06.11-10.11, med unntak av reisekamper på tvers av fylkesgrensene. (Disse vil regionen sette opp med nytt tidspunkt.) Når lagene er enige om nytt kamptidspunkt søker et av lagene omberamming i TurneringsAdmin.

Kurs og samlinger
– All fysisk aktivitet avlyses t.o.m. 29.11.