4-5. november 2023 arrangerer vi HANA IL SR BANK CUP på Hanabanen.

En fantastisk mulighet å spille 9er fotball – enten som en sesongslutt turnering (2011-modeller) eller som treningskamper til 9er fotball før 2024-sesongen (2012-modeller)

Lørdag 4 november: J11 og G11 (født 2012)

Søndag 5 november: J12 og G12 (født 2011)

 
Kamper spilles mellom 0900-1800, hvert lag spiller alle sine kamper innen 3 timer. 

Kampoppsettet vil være tilgjengelig 1 uke før turneringen. 

 
 
 
 

 
 
 
Turneringsreglement:
– Regler for 9×9 spille 12 år følges
– Alle lag i 11 og 12 årsklassene spiller puljespill. Puljene blir blant påmeldte lag. Nivå som laget er påmeldt på i seriespill vil bli vurdert.
– Det spilles på halv 11er bane (på tvers)
– Det spilles 2x12min kamper (alle lag spiller minst 3 kamper)
– Det er tillatt maks. 14 spillere pr lag
– Det kan søkes dispensasjon for å stille inntil 2 gjestespillere pr lag *
– Ved draktlikhet bytter bortelaget drakter. Vester med nr. finnes på banen, ved kiosken
– Eventuelle protester skal innleveres til hoved sekretariatet med undertegning av kampens dommer og begge lags lagledere innen 30min etter kampslutt. Protestgebyr er kr 500,-. Protesten behandles av en fast jury og dommen er endelig.
– Jury oppnevnes og offentliggjøres ved turneringens start.
– Gebyr på kr 1000,- for hvert lag som trekker seg fra turneringen etter påmeldingsfristen. Dette vil bli fakturert til tilhørende klubben.

 
 
* Dispensasjonen gjeldende bruk av inntil 2 gjestespillere krever at spillerens klubb har gitt skriftlig tillatelse til dette enten fra daglig leder eller fotball leder. Det skal dokumenteres at klubben, hvilkes ønsker å bruke gjestespillere, ikke har nok spillere til å delta i turnering.