Engasjerte sjeler med hjerte for klubben søkes

Hana IL drives av, med og for medlemmene i klubben. Hovedstyret i Hana IL består av 9 medlemmer med ulike roller innen økonomi, drift, marked osv. Styret jobber for å skape en helhetlig organisering i tråd med klubbens visjon og verdier.

Valgkomiteen har startet sitt arbeid for å kunne legge frem et godt forslag til sammensetningen av styret til kommende årsmøte. Det er flere poster som er på valg dette året og vi jobber for å få et styret bestående av rutinerte styremedlemmer for å sikre kontinuitet, samtidig som vi ønsker å rekruttere styremedlemmer fra de yngre lagene i klubben.

Har du;

 

·       Hana IL som klubben i ditt hjerte?

·       Barn i klubben som fortjener det beste?

·       Engasjement for idrett, spesielt fotball el håndball?

·       Et nysgjerrig sinn?

·       Litt tid i overs?

·       Bekjente som du mener kan gjøre en forskjell i styret?

 

 

 

Ta kontakt med valgkomiteen om du vil være med på laget eller ønsker mer info, rollebeskrivelser etc. For å ta på seg et styreverv må en ha fylt 15 år. Det er ingen krav om erfaring innen klubbledelse, da opplæring og tilbud om kurs vil bli gitt.

Du kan foreslå deg selv eller andre kandidater. Det er viktig at dere oppgir korrekt informasjon om kandidaten(e) slik at valgkomiteen har anledning til å ta kontakt med vedkommende.

Forslag kan sendes v/leder valgkomiteen Tone Stene Fredsvik 936 34 489, tone.fredsvik@lyse.net

 

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen v/
Per Jarle Riise
Anita Hinley
Tone S. Fredsvik