Årsmøte – innkallelse

Til medlemmene i Hana Idrettslag

17. februar, Sandnes

 

Innkalling til årsmøte i Hana Idrettslag 2021

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Hana Idrettslag.

Årsmøtet avholdes torsdag 17. mars 2022, kl.1800 på Hana IL klubbhus, Frøyerveien 16, 4328, Sandnes.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 3. mars 2022 til Hana IL, Frøyerveien 16, 4328, Sandnes eller dagligleder@hana-il.no – det ønskes at vedlagte mal brukes. Forslagsskjema til årsmøte 2021

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på SPOND eller www.hana-il.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hana Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hana Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Hana ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Hana IL eller Daglig Leder kontaktes på 986 90 288 eller dagligleder@hana-il.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret