ÅRSMØTE I HANA IDRETTSLAG

Hana IL kaller inn til ordinært Årsmøte 2018 tirsdag 19.2.2019. Sted: Akademiet. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett. Det blir enkel servering. Husk saker til behandling skal leveres innen 2 uker før årsmøte.

ÅRSMØTE 2018

Dato 19.2. 2019 Kl. 18.00     Sted: Akademiet

Dagsorden:

Sak 1          Åpning av årsmøtet

Sak 2          Konstituering

Sak 3          Årsrapport 2018

Sak 4          Regnskap 2018

Sak 5          Forslag

Sak 6          Kontingentsatser 2019

Sak 7          Budsjett 2019

Sak 8          Organisasjonsplan

Sak 9          Innkomne forslag

Sak 10        Valg

Sak 11        Avslutning

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret senest 2 uker før årsmøte til dagligleder@hana-il.no  Husk at forslag skal være skriftlige og signert.