Årsmøte 2022

Til medlemmene i Hana Idrettslag

Viser til innkalling til årsmøte i Hana Idrettslag 2022 sendt på 20. februar 2023

Årsmøtet avholdes mandag 20. mars 2023 kl.1800 på Akademibygg ved siden av Hana IL klubbhus, Frøyerveien 16, 4328, Sandnes.

Fullstendig sakliste er vedlagt med alle saksdokumenter.

Til info:

– Vedlagt budsjett kan ha noen små endringer. Budsjett 2023 vil være godkjent og tilgjengelig på dagen av årsmøtet.

– Innstilling fra valgkomiteen vil være tilgjengelig på dagen av årsmøtet. Dette er basert på vedtak om forslag fra styret (sak 5)

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hana Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hana Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Hana ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Daglig Leder kontaktes på 986 902 88 eller dagligleder@hana-il.no

Påmelding via SPOND eller iSonen

Frist for påmelding er: 19. mars 2023 kl.23:59

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret

 

Budsjett 2023

HANA IDRETTSLAG godkjent lov per 11 april 2016 etter vedtak på årsmøltet 9 mars 2016

Organisasjonsplan

Resultatregnskap – 2022 sammenlignet med budsjett

Saksliste til årsmøte 2022

Årsberetning 2022