Sponsor

- mange muligheter i et unikt nettverk

Mulighetene for eksponering og synlighet er mange. Eksempler på dette er arenareklame, drakter, web-bannere, annonser, omtale i Hana-Avisen og vårt eget fotballakademi. I sponsortårnet på baksiden beskrives sponsormulighetene nærmere.

Sponsorakademiet

Hana IL ønsker at bedrifter i vårt nettverk skal å igjen for å være med å støtte idrettslaget sitt arbeid. Noe av det som skjer er at Evan-Jones holder lederog salgssamlinger for sponsorer i Hana IL på Kronen Gaard. Dette har blitt svært godt mottatt blant våre samarbeidspartnere.

Faglig utvikling

- Faglig utvikling innenfor aktuelle tema som motivasjon,
kommunikasjon, salg, etc.
- Halvdags samling 2 ganger pr år.

Lederforum

- Frokostsamlinger 4 ganger i året.
- Uformelt diskusjonsforum – ta opp aktuelle utfordringer.

Idrett & Business

- Årlig samling eks. i Gammen til Kronen Gaard
- Hovedtema med overføring fra idrett til business
- Interessante foredragsholdere med innspill og diskusjon.
- God mat og drikke.

Eksponering / Synlighet

Arena

- Reklameskilt Hanabanen
- Reklameskilt Hanahallen

Drakter

- Logo på overdel
- Logo på shorts
- Logo på jakker

Fotball akademiet

- Logo på bygg
- Logo på klær

Web

- Logo på Hana IL sine websider
- Web annonsering

Annonser

- Logo på kampannonser i
Sandnesposten

Hana Magasinet

Annonsering i Hana IL
magasinet som kommer ut
vår/høst

Selvfølgelig sponser vi Hana il

For Murmester Myhre er det naturlig å støtte opp om
det som skjer i Hana bydel sier Terje Myhre, daglig leder i Murmester Myhre.

Gjennom mange år med støtte til Hana Idrettslag føler
Terje Myhre at Murmester Myhre har fått mye god
eksponering slik at de er blitt synlige i distriktet.
Terje sier det er naturlig for Murmester Myhre å
være med i Hana Idrettslag. Terje og flere andre
fra Murmester Myhre har vært med som spillere og
trenere i Hana IL.

For Murmester Myhre er det viktig at Hana IL
har både bredde og talentutvikling. Deler av
sponsorbidraget fra Murmester Myhre går direkte til
Hana IL sitt talentarbeid for gutter og jenter.
Terje fremhever Hana IL sitt sponsornettverk og det
svært gode tilbudet til samarbeidspartnerne. Her
nevner Terje Sponsor Akademiet som blant annet
består av salgs- og ledersamlinger samt den årlige
sponsorturen. Ved å være en del av sponsornettverket
til Hana IL kommer Murmester Myhre i kontakt med
potensielle kunder og samarbeidspartnere, sier Terje.

myhre