Forventninger

Vi ønsker at alle spiller i Hana IL skal:

Vise respekt for klubbens arbeid. Vår visjon er Trening, Trivsel og Tilhørighet.

-         Bli kjent med klubbens historie og andre grupper i klubben

-         Prioritere skolearbeid foran fotballen.

-         Lære å ta ansvar sammen med resten av spillergruppen

-         Vise respekt for andre uansett rase eller religion og være ærlige.

-         Lære om farene ved bruk av rusmiddel.

-         Lære om trafikksikkerhet i forbindelse med sykling/kjøring til trening og kamper.

-         Lære om sunt kosthold, og inntak av mat og drikke i forbindelse med kamper

-         Ha en fornuftig holdning til søvn og hvile i forbindelse med trening og kamper

-         Møte til rett tid før trening og kamper. Si fra om man ikke kan stille.

-         Holde eget utstyr i orden, og være med å påse at lagets utstyr til enhver tid blir ivaretatt

 

-         Alltid opptre med høflighet ovenfor motstandere, både spillere og trenere/ledere.

-         Alltid forlate garderoben ryddig, gjelder både på hjemme og bortebane.

-         Påvirkes i sin innstilling til trening slik at viljen til å lære er på topp når treningen starter.

-         Påvirkes til egentrening, spesielt med ball.

-         Oppmuntrer medspiller i med og motgang, lære og håndter både med og motgang.

-         Ha en positiv holdning til dommerne.

-         Takke både dommere, motspillerne og publikum etter kamp.

 

Trener og lagleder i Barne og Ungdomsavdelingen

-         Planlegge og gjennomføre treninger i tråd med Hana IL prinsipper i Sportsplan.

-         Treneransvarlig bistår og hjelper til.

-         Jobbe for å skape et godt sosialt fellesskap i gruppa hvor alle føler en tilhørighet.

-         Jobbe aktivt med inkludering sammen med sportslig leder i klubben.

-         Baller, drakter og kjegler skal holdes i orden. Er det mangler si ifra til daglig leder.

-         Legekoffert skal holdes i orden og tas med på hver trening og kamp. Er det mangler si ifra til daglig leder.

-         Vær et forbilde og vis at du kommer fra Hana IL, still i treningstøy både til trening og kamp. Mangler du nødvendig tøy si ifra til daglig leder.

-         Organisere turneringer, treningskamper og seriekamper.

-         Følge opp og kontakte dommer til kamper til kamper, betale dommer og husk kvittering. Utlegg vil bli refundert av klubben.

-         Følge opp rundt dugnader i klubben, eks loddsalg.

-         Skape dugnadsinntekter om mulig.