Medlemskap priser

Sportsklubben Hana IL er en selveiende og frittstående organisasjon med utelukkende personlige medlemmer. Klubben er medlem av NIF gjennom Rogaland idrettskrets, hører hjemme i Sandnes kommune. Klubben ble stiftet i 1976.

Medlemsåret i fotball er fra 1. januar til 31. desember.

Som medlem har du disse fordelene:

  • Stemmerett på årsmøtet.
  • Rabatt i sportsbutikken Hetland Sport
  • Hana IL eget nyhetsbrev sendt til din epost.

Medlemskap Kontingent priser er:

Lek med Ball (0-6 år)   600kr
Aktive t.o.m. 12år 1300kr
Aktive 13 t.o.m. 19år 1400kr
Seniorspillere (inkl. veteran) 1600kr
TRL-Laget 1100kr
Trening ikke kamp   800kr
Trenere/Lagledere/tillitsvalgte   100kr (dekkes av Hana IL)
Satser passivt medlemskap
Støttemedlemmer   400kr
Æresmedlemmer   100kr
  • 200kr øremerket til utvikling og vedlikehold av anlegg til alle medlemskontingenter.
  • Det betales kun en kontingent selv om man er aktiv i flere idretter innen Hana IL.
  • Det betales kun medlemskaps for de to eldste barna pr familie.

Folkehallene scaled