Tilrettelagt Avdeling

Vi trener 1 gang i uka kl 18:30-20:00 på Øygard kunstgress og avslutter alle treninger med kaffi og drøs på klubbhuset.

Info 

Leder av HC avd:

Randi Soltvedt Fosse
Mobil: 92433149

solrandi@hotmail.com 

Lagleder:

Linda Stene og Sven-Ingard Barka
Mobil: 41374192
barkastene@gmail.com

sandnes-kommune
sps