Forsikring: Informasjon om NFF forsikringer om fotball

Gyldig forsikring er også er et krav i forhold til spilleberettigelse.

For å ha gyldig forsikring må;

Spilleren være registrert i FIKS som aktiv med lagsforsikring inneværende sesong
Lagsforsikringen være betalt for lagene i senior breddefotball
Det vil bli foretatt kontroller om spillere er registrert i FIKS og i forhold til om klubben har betalt lagsforsikring for seniorlag.

Klubben kan ilegges sanksjoner, både sportslige og økonomiske, for å ha benyttet ikke spillerberettigede spillere.

Priser fotball 2020

Forsikringsytelser 2020