Vilkår og retningslinjer

PRISER OG BETALING

Prisene på Hana Fotball akademi er:
1 dag pr.uke      Kr. 700,- pr.mnd
2 dager pr.uke Kr. 1200,- pr.mnd
100.- i søskenrabatt pr barn (uavhengig om de går 1 eller 2 dager i uka.

Akademiet faktureres forskuddsvis.

  • Deltakere på Akademiet får en utstyrspakke pr år, forutsetter at deltaker betaler for 10 måneder. Dersom deltaker slutter før avtaleperiode, vil det bli sendt faktura på en% del av utstyrspakke etter hvor lenge deltakeren har deltatt gjennom siste 10 måneder.
  • Det er 1 måneds oppsigelse på Akademiet.

ÅPNINGSTIDER

Hana Fotball akademi er normalt åpent kl. 12.30-16.30

LEVERING/HENTING

  • Elevene må enten leveres/hentes på parkeringsplassen foran klubbhuset eller kunne gå/sykle selv.
  • Alle elevene er fast påmeldt arrangementet i Spond. Husk å kontakte en leder dersom du henter barnet tidligere en dag.
  • Av hensyn til sikkerhet for barna, oppfordrer Hana IL alle å parkere på parkeringsplass og gå siste metere frem til klubbhuset.

OPPSIGELSE AV PLASS

  • Dersom man ønsker å si opp plassen må dette gjøres skriftlig. Akademiet Oppsigelse
  • Det er 1 måneds oppsigelsesfrist (gjelder fra 1. i påfølgende måned)
  • Oppsigelsestid gjelder også dersom man ønsker å redusere antall dager.

SKOLENS PLANLEGGINGSDAGER OG FERIER

  • Akademiet vil forsøke å holde åpent alle skolens planleggingsdager, ellers følges skolenes ferieavvikling.
  • I ferier vil det være egne fotballskoler med egen påmelding.

SYKDOM/FRAVÆR

Ved sykdom/fravær ber vi om at dere melder eleven av arrangementet i Spond så snart som mulig.
Dersom en elev blir syk i løpet av dagen vil vi kontakte forsatte pr.telefon